Do Pana, który każdego dnia wskazuje nam drogę, skierujmy ufne błagania.

1. Panie, Ty wybrałeś pierwszych diakonów, prosimy Cię o nowe powołania do służby kapłańskiej i zakonnej, aby zawsze głoszono Twoje wielkie dzieła.

2. Panie, Ty królujesz w Niebie, prosimy Cię o rozwagę dla rządzących, aby w tej trudnej sytuacji umieli podejmować decyzje, kierując się dobrem społeczeństwa.

3. Panie, Ty jesteś Życiem, prosimy Cię o pomoc dla chorujących na COVID-19, aby w cierpieniu potrafili w pełni Tobie zaufać.

4. Panie, Ty udzielasz potrzebnych łask, prosimy Cię o siły i radość dla osób niosących pomoc innym, aby w trudnych chwilach znajdowały oparcie w Tobie.

5. Panie, Ty umarłeś dla naszego zbawienia, prosimy Cię o dar Nieba dla wszystkich zmarłych, aby wraz z Tobą mogli uczestniczyć w Uczcie Niebieskiej.

6. Panie, Ty jesteś Prawdą, prosimy Cię o wzmocnienie naszej wiary, abyśmy nigdy nie wątpili w Twoją wielką miłość.

Przyjmij, Panie, modlitwy twego Kościoła i wejrzyj na wszystkich wierzących, aby umieli radować się wolnością Dzieci Bożych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.