Przed Gloria:

Hymn Gloria, czyli Chwała na wysokości Bogu jest wyrazem naszego uwielbienia Trójjedynego Boga. Jest to modlitwa pełna podziwu dla Jego chwały i świętości. Śpiewając, oddajemy cześć Ojcu, wielbiąc Go za dzieło stworzenia i dar zbawienia. Dziękujemy również Jezusowi za to, że zgładził nasze grzechy w ofierze krzyża. Dlatego pełni wdzięczności, na wspomnienie imienia Chrystusa – Naszego Zbawiciela, pochylmy głowy, aby okazać Mu szacunek i cześć.


Przed liturgią Słowa:

Słowa, które kieruje do nas Bóg, powinny stać się istotnym elementem życia. Pokazują nam, jaką drogą mamy podążać, zapewniają spokój i wlewają w serca nadzieję. Pozwólmy, by usłyszane za chwilę Słowo Boże wzbudziło w nas ufność i pełni wiary w Boży plan, wypełniajmy je każdego dnia.