Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który uczynił z nas dzieci Boże, dlatego z ufnością skierujmy prośby do Boga Ojca Wszechmogącego.


1. Módlmy się za kapłanów i osoby konsekrowane, aby w dzisiejszych czasach jeszcze gorliwiej pełnili swoją posługę i głosili ludziom Ewangelię.

2. Módlmy się za rządzących, aby mądrze i roztropnie podejmowali decyzje, mając na uwadze dobro wypływające z przestrzegania przykazań.

3. Módlmy się za osoby dotknięte epidemią, aby nie traciły nadziei i wiary, lecz odpowiedzialnie podchodziły do pojawiających się zaleceń.

4. Módlmy się za lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych, aby w potrzebującym człowieku odnajdywali Chrystusa.

5. Módlmy się za zmarłych, aby dzięki nieskończonemu miłosierdziu Boga, dołączyli do grona zbawionych.

6. Módlmy się za nas, tu zgromadzonych, abyśmy słuchając słowa Bożego, poznali Prawdę i w jej świetle układali swoje życie.


Boże Ojcze, wysłuchaj nasze prośby, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.