Przed Eucharystią:
Dzisiejsza Liturgia przypomina nam, jak bardzo Bóg ukochał człowieka. Miłość Jego objawia się przez ofiarę krzyża oraz dar Ducha Świętego. Chrystus pragnie, abyśmy na wzór tego, jak On nas umiłował, nieustannie miłowali naszych braci.
Otwórzmy teraz serca i w skupieniu przeżyjmy rozpoczynającą się Eucharystię, aby płynące z niej łaski umacniały nas w miłości bliźniego.


Przed błogosławieństwem:
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie pamiętajmy, jak wielką miłość Jezus ofiarował nam na krzyżu. Umocnieni Bożym błogosławieństwem, dzielmy się tą miłością z innymi, a w szczególności z tymi, którzy najbardziej jej potrzebują.