Przed Eucharystią:

Czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Syn Boży powracając do Ojca pozostawił obietnicę, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W odpowiedzi na to my, w codzienności naszej wiary, mamy być świadkami i dawać świadectwo Jego obecności. Dzisiaj cała Liturgia będzie przypominać o naszym oczekiwaniu na przebywanie z Jezusem w chwale nieba. Niech ta Eucharystia umocni nas do głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Niebieskim i oczekiwania na powtórne przyjście Króla Wszechświata.

Przed znakiem pokoju:

Jezus powracając do Ojca, pozostawia nam zadanie nauczania wszystkich narodów. Dając przykazanie miłości, uczy zachowywać wszystko, co nam przykazał. Przekazując sobie znak pokoju, pamiętajmy o jedności członków Kościoła, którego głową jest Chrystus zasiadający po prawicy Boga.