Przed Eucharystią:

Zgromadzeni w kościele, jak kiedyś Apostołowie w Wieczerniku, kończymy dzisiaj okres Zmartwychwstania Pańskiego, w którym trwaliśmy od świąt Wielkiej Nocy. Obchodząc pamiątkę Zesłania Ducha Świętego, wspominamy moment, w którym uczniowie otrzymali Ducha Parakleta, co znaczy Pocieszyciela, który jest stale obecny, daje mądrość, pocieszenie i wytrwanie.
Otwórzmy teraz serca na dary, które przynosi nam Duch Święty, byśmy mogli dobrze przeżyć nadchodzącą Eucharystię.

Przed liturgią Słowa:

Podczas liturgii Słowa przygotowanej przez Kościół na uroczystość Zesłania Ducha Świętego, możemy usłyszeć sekwencję do Ducha Świętego, której odśpiewanie następuje po czytaniu z listu do Koryntian. W czasie sekwencji zachowajmy postawę siedzącą, będącą symbolem zasłuchania w głoszone słowo.