Przed Eucharystią:

Dzisiejsza uroczystość skupia uwagę na tajemnicy Trójcy Świętej, która jest centralną tajemnicą wiary i życia chrześcijańskiego.
Cała Trójca, postrzegana jako jedność, tworzy zarazem najdoskonalszą wspólnotę, która jest przykładem dla każdego człowieka. Wszyscy powinniśmy spojrzeć na siebie w kontekście wspólnoty ludzkiej, którą tworzymy na Ziemi. Potrzebujemy świadomości, że nie można w niej tylko tkwić, lecz należy nawiązać w niej relację. Współistnienie w jednej grupie prowadzi do współdziałania, czego owocem jest dobro w postaci konkretnych czynów względem drugiego człowieka.
Chciejmy poprzez radosny śpiew zawiązać wspólnotę, gromadzącą się, aby uwielbić Boga obecnego w Przenajświętszej Trójcy.


Przed Wyznaniem wiary (Credo):

Człowiek został stworzony przez Boga i dla Boga, dlatego pragnienie doświadczenia Jego bliskości jest wpisane w każde serce. Także Stwórca nie przestaje przyciągać człowieka do siebie. Dzisiaj gromadzi nas na Eucharystii, podczas której wspólnie wypowiemy słowa wyznania wiary. Najpierw skierowane będą one ku Temu, od którego rozpoczyna się nasza wiara – ku Bogu Ojcu. On jest początkiem i końcem wszelkiego działania. Następnie ku Jezusowi Chrystusowi, dzięki któremu wszyscy zostaliśmy wpisani w historię zbawienia. Wspomnimy również Ducha Świętego, jako tego, który ożywia naszą wiarę.
Chciejmy z ufnością wyznać naszą wiarę w Jedynego, Trójosobowego Boga.