Jezus ustanowił sakrament Eucharystii z miłości do ludzi, dlatego z ufnością ofiarujmy Mu nasze błagania.

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

1.Chrystusowi, który daje nam siebie pod postacią Najświętszego Ciała i Krwi, polecajmy wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby byli drogowskazami na drodze do życia wiecznego.
Wysłuchaj Panie prośby swego ludu.

2. Chrystusowi, który daje nam siebie pod postacią Najświętszego Ciała i Krwi, polecajmy rządzących państwami, aby we wszystkim, co robią kierowali się dobrem ojczyzny i obywateli.
Wysłuchaj Panie prośby swego ludu.

3. Chrystusowi, który daje nam siebie pod postacią Najświętszego Ciała i Krwi, polecajmy wszystkich głodujących na całym świecie, aby już nigdy nie zabrakło im chleba powszedniego i dobrego słowa.
Wysłuchaj Panie prośby swego ludu.

4. Chrystusowi, który daje nam siebie pod postacią Najświętszego Ciała i Krwi, polecajmy samotnych i cierpiących, aby swoją ofiarę umieli jednoczyć z Jego Ofiarą na Krzyżu.
Wysłuchaj Panie prośby swego ludu.

5. Chrystusowi, który daje nam siebie pod postacią Najświętszego Ciała i Krwi, polecajmy naszych bliskich zmarłych, aby mogli cieszyć się Jego obecnością
w niebieskiej Eucharystii.
Wysłuchaj Panie prośby swego ludu.

6. Chrystusowi, który daje nam siebie pod postacią Najświętszego Ciała i Krwi, polecajmy nas samych, abyśmy przyjmowali Komunię Świętą ze świadomością, że przyjmujemy Jego samego do swojego życia.
Wysłuchaj Panie prośby swego ludu.

Jezu, ukochany Synu Boga, Ty z miłości ofiarowałeś się dla nas. Wysłuchaj, prosimy, zanoszonych do Ciebie modlitw. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.