Przed Eucharystią:
Dzisiaj Kościół zwraca szczególną uwagę na Najświętszy Sakrament, czyli realną obecność Jezusa Chrystusa na Ziemi. Dzisiejsza uroczystość to radosne świętowanie na pamiątkę ofiary Boga oddanej z miłości do ludzi. Chciejmy w sposób wyjątkowy podziękować dzisiaj Panu za dar Eucharystii - manny z Nieba.


Przed procesją komunijną:
Za chwilę przystąpimy do Komunii Świętej. W pełni możemy ją przeżywać, otwierając się na działanie Ducha Świętego, który jednoczy nas z Bogiem oraz braćmi. Pan pragnie wylewać na nas swoje łaski, dlatego przyjmijmy Jego obecność, miłość i dobroć, abyśmy spożywając Ciało i Krew Chrystusa, mogli mieć życie wieczne.