Przed liturgią Słowa:
Usłyszymy teraz Słowo, które Bóg kieruje do nas poprzez Pismo, by ukazać tajemnice wiary. Pełni pokory słuchajmy uważnie, by móc wprowadzić te Słowa
w swoje życie i umieć się nimi dzielić poprzez świadectwo.

Przed Modlitwą Pańską:
Za chwilę odmówimy wspólnie Modlitwę Pańską. Niech wypowiadane słowa przypomną nam, że to Pan Bóg jest naszym Ojcem i to w Nim możemy pokładać całą nadzieję, szczególnie w tych trudnych czasach. Złączeni w modlitwie, jako wspólnota Dzieci Bożych, pełni wiary, otwórzmy serca na wszelkie łaski, których zechce nam udzielić Ojciec.