Przed znakiem pokoju:
Podobnie jak pierwsi chrześcijanie gromadzimy się na łamaniu chleba i modlitwie, tworząc jedną wspólnotę. Za moment przekażemy sobie znak pokoju, który jest znakiem jedności między nami. Pamiętajmy o tym, mówiąc najbliżej stojącym osobom: Pokój z Tobą.

Przed błogosławieństwem:
Za chwilę przez ręce kapłana otrzymamy błogosławieństwo, które ma nas umocnić do bycia świadkami Chrystusa. Wzorem apostołów, chcemy głosić Ewangelię ludziom, których spotykamy na drodze życia.
Wychodząc dzisiaj z kościoła, bądźmy świadomi, że towarzyszy nam łaska Pana, która ma nas umacniać.