Komentarz przed Liturgią Słowa:
W dzisiejszej Liturgii Słowa usłyszymy, jak Chrystus poucza, abyśmy to, co boskie oddali Bogu. Niech więc Słowo Boże, które zostanie za chwilę odczytane, wypełni nasze serca, byśmy poznali wolę Pana i wypełniali Ją w naszym życiu.


Komentarz przed prefacją:
Za chwilę kapłan odmówi modlitwę dziękczynną, którą jest prefacja. Wsłuchując się w wypowiadane słowa, wzbudźmy w naszych sercach wdzięczność za ofiarę Chrystusa, przez którą zostaliśmy Zbawieni. Niech ta cześć Eucharystii będzie naszym dziękczynieniem za wszelkie otrzymane dary.