Komentarz przed Liturgią Słowa:
Dzisiejsza Liturgia Słowa ukazuje nam przykazanie miłości, jako najważniejsze ze wszystkich przykazań. Z pierwszego czytania dowiadujemy się, jak w praktyce powinna wyglądać miłość wobec bliźniego. Bóg obiecuje również, że usłyszy skargę każdego pokrzywdzonego i weźmie go w obronę. Drugie czytanie pokazuje nam, że z prawdziwej miłości wobec Stwórcy, płynie wewnętrzna przemiana i świadectwo wiary.
Główną myślą Liturgii Słowa jest nie tylko nauka o przykazaniach miłości, ale przede wszystkim podkreślenie faktu, że miłość wyraża się w uczynkach, że to
z miłości wobec Boga, siebie i bliźniego płynie dobro i zbawienie dla człowieka.


Komentarz przed znakiem pokoju:
Jezus przychodząc do uczniów napełniał ich pokojem. Idąc za Jego przykładem, dzielmy się nawzajem pokojem i miłością z osobami stojącymi obok. Niech ten prosty gest będzie znakiem Bożej obecności pośród nas.