Komentarz przed Eucharystią:
W dzisiejszej Liturgii wspominamy wszystkich Świętych i Błogosławionych, którzy za życia odznaczyli się wytrwałością w głoszeniu Słowa Bożego, niezwykłą odwagą w trakcie prześladowań chrześcijan oraz wewnętrzną dobrocią serca. To za ich wstawiennictwem zanosimy do Boga nasze modlitwy i zawierzamy wszelkie troski. Dlatego w tę uroczystość, szczególnie podziękujmy im za łaski otrzymane dzięki ich wsparciu oraz świadectwo dojrzałej wiary, które nam pozostawili. Niech ta Eucharystia będzie czasem osobistego spotkania z Bogiem i zastępem Jego świętych orędujących za nami w Niebie.

 

Komentarz przed błogosławieństwem:
Podczas dzisiejszej Eucharystii usłyszeliśmy pokrzepiające słowa Chrystusa, który pragnie być naszym pocieszycielem w każdych trudnościach. Otrzymaliśmy również zachętę do dzielenia się dobrem i miłosierdziem, jakiego doświadczamy dzięki wstawiennictwu Świętych Pańskich. Napełnieni Słowem i Pokarmem Życia, przyjmijmy błogosławieństwo, którego Bóg nam udziela przez ręce kapłana, abyśmy mieli siły do czynienia dobra w Jego Imię.