Komentarz przed rozpoczęciem Mszy Świętej:
W Dzień Zaduszny kierujemy myśli ku tym, którzy w Czyśćcu oczekują na radość przebywania w Królestwie Niebieskim. Obchody Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych swoje początki w Polsce mają już w XII wieku. Dziś również chcemy pamiętać o osobach, które zakończyły swoją ziemską pielgrzymkę. Otoczmy modlitwą dusze, które szczególnie tego potrzebują.

Komentarz przed Liturgią Słowa:
Chociaż doczesne życie niesie ze sobą liczne utrapienia, wierzymy, że zmartwychwstanie Chrystusa otworzyło nam bramy do przebywania w wieczności. Z uwagą wsłuchajmy się w Słowo Boże, które zapewnia nas o tym, iż Bóg pragnie zbawienia swych umiłowanych przyjaciół.