Komentarz przed Liturgią Słowa:
Za chwilę rozpocznie się Liturgia Słowa. Usłyszymy o obfitych owocach, które damy, jeśli tylko będziemy trwać przy Panu. Wsłuchajmy się w to Słowo, aby wprowadzić je później w nasze życie.

Komentarz przed prefacją:
Teraz usłyszymy słowa modlitwy dziękczynnej, jaką jest prefacja. Okażmy wdzięczność naszemu Panu wysławiając Go za wielkie Jego dzieła i dary. Niech nasze dziękczynienie włączy nas w liturgię nieba, gdyż w tych znakach spełnia się dzieło naszego odkupienia.