Komentarz przed Mszą Świętą:
Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy adwent. Przyzwyczailiśmy się do myśli, że jest to czas oczekiwania na Boże Narodzenie i przygotowania do niego. To prawda, jednak jest to również czas, kiedy mamy przygotować nasze serca na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów.
Bardzo wymowna jest dzisiejsza antyfona na wejście, mówiąca o tym, że każdy, kto wzniesie swoją duszę do Pana, kto Mu zaufa, nie doświadczy rozczarowania. Bóg nie pozwoli nam przegrać walki z wrogami i słabościami, gdyż On jest po stronie tych, którzy Mu zawierzyli. Niech te słowa wleją nadzieję nasze zmęczone serca i dodadzą sił do podjęcia adwentowego czuwania.


Komentarz przed znakiem pokoju:
Chociaż w czasach pandemii nie możemy podać sobie ręki w geście przekazania znaku pokoju, chociaż stoimy daleko od siebie i chociaż maseczki nie pozwalają dostrzec uśmiechu, niech w naszym sercu zrodzi się pragnienie pojednania z braćmi i siostrami. A jeżeli trudno nam wybaczyć, prośmy, aby Pan nas do tego uzdalniał.