Komentarz przed Mszą Świętą:
Spotykamy się na dzisiejszej Eucharystii, w drugą Niedzielę Adwentu, aby podziękować Panu za to, co już w sobie przepracowaliśmy przez ten tydzień. Przychodzimy, bo chcemy jeszcze bardziej przygotować swe serca na przyjście Zbawiciela i oczyścić je z tego, co wciąż nas przytłacza. Pan Bóg nie pozostaje obojętny na potrzeby i troski wiernych, dlatego pokrzepia nas swoim ożywczym Słowem. Spotykając się dzisiaj wspominamy również historię świętego Mikołaja, który przez całe swe życie czynił dobro pomagając innym. Za jego przykładem, prośmy Pana podczas tej Eucharystii, aby nigdy nie zgasła w nas miłość do bliźnich.

Komentarz przed błogosławieństwem:
Dzisiejsza Msza Święta umocniła w nas nadzieję na przyjście Chrystusa na końcu czasów, jak i przypomniała o tym, by każdego dnia przygotowywać się na to spotkanie, prostując drogi swojego życia. Niech to przesłanie towarzyszy nam w czasie oczekiwania, aby Duch Święty mógł w nas działać wielkie rzeczy i przemieniać skruszone serca. Napełnieni radością i miłością naszego Pana, przyjmijmy Jego błogosławieństwo na nadchodzący tydzień Adwentu.