Przez wstawiennictwo Matki Bożej, zanieśmy miłosiernemu Panu nasze pokorne prośby:


1. Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze był gotowy na przyjście Zbawiciela.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za wszystkich alumnów, którzy przyjęli posługę akolitatu, aby w świecie byli widocznym znakiem Królestwa Bożego.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby mieli na uwadze dobro obywateli.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za członków Ruchu Światło-Życie, aby naśladując Maryję umieli odpowiadać na Boże wezwanie.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za siostry zakonne i kapłanów pracujących w naszej parafii, aby prowadzili wiernych ku nawróceniu.
Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za nas obecnych na tej Eucharystii, aby dobry Bóg przemieniał nasze serca na wzór serca Maryi.
Ciebie prosimy...


Wszechmogący Boże, który dałeś nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę, wejrzyj na nasze pokorne błagania i wysłuchaj modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.