Komentarz przed Mszą Świętą:
Kościół Katolicki obchodzi dziś Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To właśnie Maryja napełniona łaską, została odkupiona w chwili swego poczęcia i zachowana od grzechu pierworodnego. W niej, Bóg przygotował swojemu Synowi godne mieszkanie. Przeżywając dzisiejszą Eucharystię, prośmy Pana, byśmy tak jak Niepokalana, potrafili mu oddać całe nasze życie.


Komentarz do procesji komunijnej:
Chrystus podczas ostatniej wieczerzy pozostawił nam samego Siebie pod postacią chleba i wina. Otrzymując ten niebiański pokarm, stajemy się z Nim jednością i możemy uczestniczyć w tajemnicy zmartwychwstania. Dlatego pełni miłości, z szacunkiem i czcią przyjmijmy Go do swojego serca.