Komentarz przed Mszą Świętą:
Trzecia niedziela Adwentu nazywana jest Gaudete. W sposób szczególny przypomina nam ona o radości, jaka powinna towarzyszyć oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela w dniu ostatecznym. Przypomina nam również o potrzebie nieustannego wyglądania spotkania z kochającym nas Chrystusem, który pokonawszy grzech i śmierć, ofiarowuje nam życie wieczne. Z weselem włączmy się we wspólny śpiew.


Komentarz przed błogosławieństwem:
Napełnieni radością Eucharystii idźmy głosić całemu światu, że Chrystus daje radość, nadzieję, wolność i prawdę każdemu kto z wiarą oczekuje na Jego powtórne przyjście.