Nadzieja oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa, daje nam siły do wiernego wyznawania wiary. Z radością, zanieśmy prośby przed Tron naszego Pana:


1. „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił”
Panie, obdarz łaską mądrości Papieża, biskupów i prezbiterów. Niech Twój Duch umacnia ich w kierowaniu Świętym Kościołem.
Ciebie prosimy...

2. „Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów”
Panie, obdarz łaską pokoju kraje dotknięte konfliktami zbrojnymi. Niech pokładanie ufności w Tobie doprowadzi je do jedności i braterskiej miłości.
Ciebie prosimy...

3. „Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serca złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więzieniom swobodę”
Panie, obdarz łaską nadziei smutnych i udręczonych. Niech miłość, którą im dajesz umacnia do trwania przy Tobie.
Ciebie prosimy...

4. „Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a Jego imię jest święte”
Panie, obdarz łaską potomstwa małżeństwa starające się o dar rodzicielstwa. Niech ufność w twoją opiekę da im nadzieję cudu narodzin.
Ciebie prosimy...

5. „Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia”
Panie obdarz łaską życia wiecznego zmarłych. Niech Twoje miłosierdzie pozwoli im na wieczne przebywanie z Tobą.
Ciebie prosimy...

6. „Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa”
Panie obdarz łaską wiary zgromadzonych na łamaniu chleba. Niech nadzieja Twojego powtórnego przyjścia daje nam siły do dawania świadectwa wiary.
Ciebie prosimy...

 

Chryste, Ty jesteś źródłem życia. Przyjmij nasze modlitwy i spraw, abyśmy w radości oczekiwali zjednoczenia się z Tobą na końcu czasów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.