Przez wstawiennictwo Matki Jezusa, zanośmy do Boga pokorne prośby:

1. „Twą wierność będę głosił moimi ustami”
Łaskawy Panie, polecamy Ci kapłanów, aby zawsze trwali na głoszeniu Twojego Słowa.
Ciebie prosimy...

2. „Zabrałem cię z pastwiska […] abyś był władcą nad ludem moim”
Łaskawy Panie, polecamy Ci rządzących państwami, aby postępowali zgonie z Twoim Prawem.
Ciebie prosimy...

3. „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”
Łaskawy Panie, polecamy Ci chorych i cierpiących, aby odnaleźli ukojenie w trwaniu przy Tobie.
Ciebie prosimy...

4. „Kiedy wypełnią się twoje dni […] wtedy wzbudzę po tobie potomka […] i utwierdzę jego królestwo.”
Łaskawy Panie, polecamy Ci zmarłych, aby zawsze mogli wpatrywać się w Twoje oblicze.
Ciebie prosimy...

5. „O łaskach Pana będę śpiewał na wieki”
Łaskawy Panie, polecamy Ci naszą wspólnotę, abyśmy zawsze Cię wywyższali.
Ciebie prosimy...

Miłosierny Ojcze, Ty przygotowałeś nam mieszkanie w swoim domu. Prosimy, wysłuchaj naszych wołań. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.