Komentarz na wejście:
Tegoroczne Boże Narodzenie jest inne niż do tej pory. W świątyni zgromadziło się nas mniej, część osób może ogląda transmisje w mediach, a ktoś może w ogóle nie uczestniczy w żaden sposób. Nie zmienia to faktu, że Bóg się rodzi. On przychodzi. Ten, który jest Emmanuelem, Bogiem z nami, staje pośród nas, jako małe i bezbronne dziecko. Musimy tylko uwierzyć w Jego realną obecność, o czym przypomina nam każda sprawowana Eucharystia, gdzie Chrystus jest obecny pod postacią chleba i wina.

Komentarz przed Liturgią Słowa:
Prorok Izajasz znając doskonale kondycję człowieka zanurzonego w szarej codzienności, ogłasza, że dla każdego z nas istnieje nadzieja. Taki niezachwiany strumień nadziei może przynieść tylko Bóg, choćby rodził się na sianie w stajni. Świadkiem tego wydarzenia jest dzisiejsza noc, która jaśnieje jak dzień. Wsłuchajmy się w zapowiedź narodzin Mesjasza i spełnienie tej zapowiedzi w Betlejem oraz spełnienie się jej tej nocy dla nas.