Do narodzonego dziś Jezusa zanieśmy nasze prośby:

1. „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką”.
Nowonarodzony Jezu, prosimy Cię za Kościół, aby przepełniony radością z Twojego zamieszkania wśród nas, z mocą głosił prawdę o Twojej miłosiernej miłości.
Ciebie prosimy...

2. „Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju”.
Nowonarodzony Jezu, prosimy Cię za rządzących państwami, aby szukali drogi do pokoju i pojednania między zwaśnionymi narodami.
Ciebie prosimy...

3. „Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo”.
Nowonarodzony Jezu, prosimy Cię za osoby cierpiące z powodu pandemii, aby w Tobie znalazły nadzieję i ukojenie.
Ciebie prosimy...

4. „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką”.
Nowonarodzony Jezu, prosimy Cię za osoby niewierzące, aby spotkały Ciebie i poznały wielkość Twojej miłości.
Ciebie prosimy...

5. „Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom”.
Nowonarodzony Jezu, prosimy Cię za zmarłych z naszych rodzin, aby mogli razem z aniołami wyśpiewywać Bogu pieśń chwały.
Ciebie prosimy...

6. „Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany”.
Nowonarodzony Jezu, prosimy Cię za nas, abyśmy spotkali Ciebie w te święta i zanosili radość naszym bliźnim.
Ciebie prosimy...

Jezu, który zamieszkałeś pośród nas, prosimy, wysłuchaj naszych próśb oraz wlej w serca otuchę i nadzieję. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.