Za wstawiennictwem świętego Szczepana, pierwszego męczennika, zanośmy do Boga nasze pokorne prośby:


1. Za wstawiennictwem św. Szczepana, módlmy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.
Ciebie prosimy...

2. Za wstawiennictwem św. Szczepana, módlmy się o pokój na świecie.
Ciebie prosimy...

3. Za wstawiennictwem św. Szczepana, módlmy się o potrzebne łaski dla chorych i cierpiących.
Ciebie prosimy...

4. Za wstawiennictwem św. Szczepana, módlmy się o nawrócenie dla osób prześladujących Kościół.
Ciebie prosimy...

5. Za wstawiennictwem św. Szczepana, módlmy się o dostąpienie Chwały Królestwa Niebieskiego dla zmarłych.
Ciebie prosimy...

6. Za wstawiennictwem św. Szczepana, módlmy się o męstwo w obronie wiary dla nas samych.
Ciebie prosimy...


Boże, Ty dałeś nam Świętego Szczepana, jako przykład wiary. Prosimy Cię, usłysz nasze wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.