Komentarz przed Mszą Świętą:
Dzisiaj obchodzimy Święto świętego Szczepana – pierwszego męczennika. Całkowicie zawierzył on swoje życie Bogu. Zginął poprzez ukamienowanie, broniąc wiary.
Włączmy się we wspólną modlitwę i zastanówmy się, czy bylibyśmy w stanie pójść za Jezusem, głosząc swoim życiem świadectwo tak, jak uczynił to Święty Szczepan.

Komentarz przed Liturgią Słowa:
Pan przemawia bezpośrednio do nas poprzez Liturgię Słowa. Dzisiaj ukazuje nam postawę zawierzenia swojego życia Jemu i obiecuje zbawienie tym, którzy wytrwają do końca. Wsłuchajmy się w dzisiejsze czytania, abyśmy mogli spełniać jak najlepiej wolę Bożą.