Przed Mszą Świętą:
Dzisiaj obchodzimy Święto Świętej Rodziny. Bóg, zsyłając na Ziemię swojego jedynego Syna, wezwał nas do bycia dziećmi. Zwracając się do Niego, jak do Ojca, dzisiaj w szczególny sposób, podziękujmy Bogu za nasze rodziny i prośmy o potrzebne łaski.


Przed znakiem pokoju:
Przekazując sobie znak pokoju, skińmy głową w stronę stojących obok osób i wypowiedzmy słowa Pokój z Tobą. Ten moment łączy nas z całym Kościołem. Bądźmy świadomi, że wszyscy jesteśmy rodziną, jednością, jesteśmy równi wobec Boga.