Przeżywając radość z Narodzenia Pana, podobną do radości Świętej Rodziny, wznieśmy ku Bogu pokorne prośby:

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Wysłuchaj nas Panie.

1. "Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim"
Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby z poświęceniem głosili światu Dobrą Nowinę o Nowonarodzonym.
Wysłuchaj nas Panie.

2. "Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza."
Módlmy się za rządzących państwami, aby podejmowali decyzje rozważnie i dla dobra innych.
Wysłuchaj nas Panie.

3 . "Pamiętajcie o cudach, które on uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego."
Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej, aby nie utracili nadziei i wiary.
Wysłuchaj nas Panie.

4. "Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim."
Módlmy się za rodziny, aby wzrastały we wzajemnym szacunku i miłości na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu.
Wysłuchaj nas Panie.

5 . "Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela"
Módlmy się za nas samych, aby Nowonarodzony Mesjasz zamieszkał w naszych Sercach i wypełnił je radością.
Wysłuchaj nas Panie.

Boże przez wzgląd na Świętą Rodzinę wysłuchaj naszych błagań i obdarz pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.