Święta Boża Rodzicielka wstawia się nieustannie za nami, za jej przykładem zanośmy do Miłosiernego Pana pokorne prośby:

1. Wstawiajmy się za papieżem Franciszkiem oraz wszystkimi kapłanami, aby nieustannie głosili Boże Miłosierdzie.
Ciebie prosimy...

2. Wstawiajmy się za rządzącymi państwami, aby w swoich decyzjach kierowali się dobrem powierzonych im obywateli.
Ciebie prosimy...

3. Wstawiajmy się za matkami, aby w swoim rodzicielstwie wzorowały się na Maryi.
Ciebie prosimy...

4. Wstawiajmy się za chorymi i cierpiącymi, aby dostrzegali pochodzące od Boga łaski.
Ciebie prosimy...

5. Wstawiajmy się za zmarłymi, aby cieszyli się z przebywania w obecności Najwyższego.
Ciebie prosimy...

6. Wstawiajmy się za naszą wspólnotą parafialną, abyśmy w nadchodzącym roku udoskonalali siebie nawzajem.
Ciebie prosimy...


Boże, który uczyniłeś Maryję Matką Jezusa, przyjmij nasze modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.