Komentarz przed Mszą Świętą:
Za chwilę zjednoczeni na modlitwie, rozpoczniemy celebrację Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Niech Boża Matka pomaga nam w skupieniu się podczas Liturgii oraz otwiera nasze serca na Boże Miłosierdzie.


Komentarz przed rozesłaniem:
Wzmocnieni Bożą obecnością, wracajmy do naszych domów, gotowi na to, co przyniesie Nowy Rok. Niech w tym czasie towarzyszy nam Maryja, Święta Boża Rodzicielka, która nas uczy i prowadzi do Ojca.