Do Boga, który każdego dnia przychodzi do nas w swoim Duchu, zanieśmy pokorne prośby:

1. Panie, udziel daru mądrości Kościołowi Świętemu, aby głosił całemu światu, że jesteś miłością.
Ciebie prosimy...

2. Panie, udziel daru rady rządzącym państwami, aby potrafili podejmować właściwe decyzje.
Ciebie prosimy...

3. Panie, udziel daru męstwa prześladowanym za wiarę, aby potrafili bronić wyznawanych wartości.
Ciebie prosimy...

4. Panie, udziel daru rozumu wątpiącym, aby potrafili przyjąć prawdy wiary.
Ciebie prosimy...

5. Panie, udziel daru umiejętności dzieciom i młodzieży, aby potrafili odnaleźć Twoją miłość w swoim życiu.
Ciebie prosimy...

6. Panie, udziel daru bojaźni bożej nam zgromadzonym na Eucharystii, abyśmy potrafili doskonalić relacje z Tobą i ludźmi.
Ciebie prosimy...

Chryste, Ty za sprawą Ducha Świętego przyjąłeś ludzkie Ciało. Zechciej wysłuchać naszych próśb i spraw, aby Twoje słowo dokonywało naszej wewnętrznej przemiany. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.