Komentarz przed Mszą Świętą:
Podczas dzisiejszej Eucharystii w sposób szczególny przypomnimy sobie prawdę o Wcieleniu Syna Bożego. Chrystus przyjmując ludzkie ciało otwiera nam drogę do bycia dziećmi Bożymi. Rodzi się nagi, żebyśmy potrafili wyrzec się siebie. Staje się ubogi, żebyśmy w nim dostrzegli jedyne i prawdziwe bogactwo. Przychodzi na świat w miłości, żebyśmy nigdy nie zwątpili w jego miłość. Rodzi się w życiu każdego z nas, aby zaprowadzić nas do domu Ojca.

Komentarz przed znakiem pokoju:
Jezus - Słowo wcielone - porzucił chwałę boskości, aby stać się człowiekiem. Dzięki ofierze wcielenia możemy patrzeć na tego, który wprowadza pokój między niebem a ziemią. Przekazując sobie znak pokoju, pamiętajmy, że jest on wyrazem naszej wzajemnej ludzkiej miłości i oddania życia Jezusowi.