Dwa tysiące lat temu trzej Mędrcy złożyli swe dary u stóp Dzieciątka Jezus, tak samo i my dzisiaj chcemy złożyć nasze modlitwy przed Jego tronem:

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Wysłuchaj nas Panie

1. Prosimy Cię za Kościół Święty, aby przepełniała go Twoja Mądrość oraz aby trwał w wierności Ewangelii.
Wysłuchaj nas Panie

2. Prosimy Cię za rządzących państwami, aby mieli odwagę działać dla dobra swoich krajów i ludzkości.
Wysłuchaj nas Panie

3. Prosimy Cię za Ojczyznę, aby nasi rodacy kierowali się wzajemną miłością i zrozumieniem.
Wysłuchaj nas Panie

4. Prosimy Cię za biednych i ubogich, aby otrzymali potrzebne łaski i opiekę.
Wysłuchaj nas Panie

5. Prosimy Cię za zmarłego N., aby mógł się cieszyć z Twojej chwały w Królestwie Niebieskim.
Wysłuchaj nas Panie

6. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy każdego dnia potrafili składać Tobie w ofierze nasze serca.
Wysłuchaj nas Panie

Jezu Chryste, który przyszedłeś na świat jako małe dziecko, aby oświecić całą ludzkość i ukazać swą chwałę, pokornie Cię prosimy, przyjmij nasze modlitwy, jakie Ci składamy oraz obdarz swoją sprawiedliwością i pokojem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.