Komentarz przed Mszą Świętą:
Przeżywamy dziś Uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwaną Świętem Trzech Króli, która jest jednym z najstarszych świąt w chrześcijaństwie. Ma ona na celu uczcić objawienie się Boga człowiekowi i poprowadzić nas do przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. Chrystus, który przychodzi do nas jaśniejący w Swej chwale, pragnie, aby przybyli do Niego wszyscy bez względu na wiek, kolor skóry, czy role pełnione w społeczeństwie. Dla Niego wszyscy jesteśmy równi i zbawił każdego bez wyjątku.
A teraz niech nasz wspólny śpiew będzie pełen radości na cześć Pana.

Komentarz przed błogosławieństwem:
Kapłan za chwilę roześle nas do domów, abyśmy zanieśli światło Chrystusa do naszych rodzin. Starajmy się w naszej codzienności naśladować postawę trzech Mędrców: ich wytrwałość, poszukiwanie Boga i otwartość na Jego natchnienia.