Komentarz przed Mszą Świętą:
Przychodząc na Eucharystię, przynosimy w sobie różne pragnienia i potrzeby, dzięki którym próbujemy nadać sens naszemu codziennemu życiu i stać się szczęśliwszymi. Jednak dzisiaj Pan Bóg zadaje nam pytanie o inne pragnienie, które jest w głębi naszego serca - pragnienie Jego samego.
Przyjdźmy dziś do Niego i powiedzmy, czego tak naprawdę potrzebujemy, a On sam, to nasze pragnienie zaspokoi bez żadnych warunków i za darmo.

Komentarz przed błogosławieństwem:
Napełniając się łaskami płynącymi z krzyża Jezusa Chrystusa oraz czerpiąc ze zdrojów zbawienia, czerpiemy życie, prawdę, miłość, sprawiedliwość i dobro.
Bóg dziś chce tak nas napełnić sobą i zaspokoić nasze pragnienie prawdziwej miłości, żeby zaowocowało to uwielbieniem Go w całym naszym życiu. Darami, które otrzymaliśmy dzielmy się z drugim człowiekiem, którego spotkamy po wyjściu ze świątyni. Niech w tym działaniu wspomoże nas Boże błogosławieństwo, które przyjmiemy.