Komentarz przed Liturgią Słowa:
W dzisiejszym pierwszym czytaniu usłyszymy, jak Pan Bóg kilkukrotnie zwraca się do Samuela po imieniu, gdy ten nie odpowiada na jego wołanie. Dobry Ojciec nigdy nas nie odrzuca i nie ustaje w staraniach o nas, nawet wtedy, kiedy przez długi czas tkwimy w ciemności i grzechu. Wsłuchajmy się w ten fragment w skupieniu, abyśmy z otwartością mogli przyjąć słowa, które Pan kieruje dzisiaj do nas.


Komentarz przed błogosławieństwem:
Za chwilę przez ręce kapłana otrzymamy błogosławieństwo. Zanieśmy je do domów, aby umacniało nas w trwaniu w prawdzie i dążeniu do świętości w codziennym życiu.