Komentarz przed Liturgią Słowa:
W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o uzdrowieniu, które miało miejsce w domu św. Piotra. Gdy Pan Jezus przychodzi tam wraz z Jakubem i Janem, teściowa Piotra leży w gorączce. Zbawiciel podnosi ją i bierze za rękę, a choroba natychmiast ustępuje. Wtedy kobieta, która jeszcze przed chwilą cierpiała, zaczyna im usługiwać. Ten fragment pokazuje nam, że Bóg nie powołuje do służby uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. Wsłuchajmy się w dzisiejsze Słowo w skupieniu, aby mogło przemieniać nasze serca.

Komentarz przed błogosławieństwem:
Umocnieni obecnością Chrystusa, którego otrzymaliśmy w Eucharystii, przyjmijmy Boże błogosławieństwo, abyśmy zawsze mieli odwagę przyznawać, że jesteśmy Jego uczniami.