Komentarz do procesji z darami:
Chrystus podczas Eucharystii przychodzi z mocą do naszych serc oraz posila nas swoim Ciałem i Krwią na drodze do zbawienia. Dzisiaj niesiemy w darach chleb, wodę i wino, które staną się Pokarmem dającym życie wieczne i prowadzącym nas do Królestwa Bożego. Pełni wdzięczności, włączmy się we wspólny śpiew.

Komentarz do procesji komunijnej:
Za chwilę w Komunii Świętej zostaniemy umocnieni Ciałem Chrystusa. Otrzymując ten niebiański Pokarm, stajemy się z Nim jednością i możemy uczestniczyć w tajemnicy Zmartwychwstania. Dlatego pełni szacunku, z czcią, przyjmijmy Go do naszego serca.