Komentarz przed Liturgią Słowa:
Za chwilę rozpocznie się Liturgia Słowa Bożego. Usłyszymy o historii Abrahama oraz przemienieniu na górze Tabor, o dziełach, których Pan Bóg dla nas dokonał. Wsłuchajmy się z uwagą odczytane słowo, aby zakiełkowało i przyniosło owoce w naszym życiu.


Komentarz przed błogosławieństwem:
Teraz przez ręce kapłana otrzymamy błogosławieństwo, którego udzielając nam, Bóg zapewnia o swojej nieskończonej miłości i Jego obecności w naszym codziennym życiu.