Komentarz przed Liturgią Słowa:
Pan przemawia do nas poprzez Liturgię Słowa. Dzisiaj usłyszymy o tym, jak daje ludziom dekalog. Włączmy się we wspólną modlitwę i zastanówmy, czy kierujemy się w swoim życiu przykazaniami Bożymi, dając tym samym świadectwo.

Komentarz do procesji komunijnej:
Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy mogli dostąpić życia wiecznego. Z wielką czcią przyjmijmy Jezusa pod postacią Chleba Żywego. On napełni i pokrzepi nasze serca do mężnego wyznawania wiary.