Komentarz przed rozpoczęciem Liturgii:
Dzisiejsza uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, wpisuje się, jako centralne obchody, przeżywanego w Kościele roku poświęconego temu świętemu. Wpatrując się w Opiekuna Syna Bożego, chciejmy naśladować jego zawierzenie i ufność w Boży plan, który czasem może wydawać się nam niezrozumiały.
W modlitwie polecajmy dziś szczególnie wszystkich mężczyzn, aby za przykładem świętego Józefa, wiernie wypełniali powierzone im zadania i trwali w bliskości z Chrystusem.

Komentarz przed Liturgią Słowa:
Ojcostwo jest motywem obecnym we wszystkich czytaniach, jakie usłyszymy w Liturgii Słowa. Przepowiednia proroka Natana, mówiąca o wiecznym trwaniu królestwa, nad którym zapanuje potomek Dawida, dotyczy oczekiwanego Mesjasza. Znajduje ona swoje spełnienie w Jezusie, który poprzez Józefa, swojego ziemskiego ojca, rodem wywodzi się z pokolenia Judy.
Z otwartym sercem wsłuchajmy się w Słowo, byśmy tak, jak święty Józef, potrafili stawać się narzędziami wypełnienia Bożego planu.