Wzywając wstawiennictwa świętego Józefa, Opiekuna Kościoła, módlmy się wspólnie:


1. Za biskupów, aby wypełniając swą pasterską misję, stawali się ojcami dla powierzonych im wiernych.
Ciebie prosimy…

2. Za powołanych do kapłaństwa, aby z odwagą odpowiadali na Boże wezwanie.
Ciebie prosimy…

3. Za sprawujących rządy, aby podejmowali sprawiedliwe decyzje.
Ciebie prosimy…

4. Za mężczyzn, aby trwając przy Chrystusie, dojrzewali do odpowiedzialności.
Ciebie prosimy…

5. Za panny proszące świętego Józefa o wstawiennictwo w znalezieniu męża, aby pielęgnowały darowane im piękno i cieszyły się wysłuchaniem modlitw.
Ciebie prosimy…

6. Za nas samych, abyśmy potrafili bezgranicznie ufać Bożej Opatrzności.
Ciebie prosimy…


Chryste, wejrzyj na nasze błagania, przedstawiane Ci w uroczystość świętego Józefa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.