Jako lud Nowego Przymierza, zanośmy nasze modlitwy przed oblicze Boga:


1. Za Kościół Święty, aby jego członkowie nie oddalali się od Pana przez grzech i nieposłuszeństwo Jego woli.
Ciebie prosimy...

2. Za papieża Franciszka, aby w swej służbie cieszył się szacunkiem ze strony wszystkich chrześcijan.
Ciebie prosimy...

3. Za rządzących państwami, aby wszelkie decyzje podejmowali w mądrości i dla dobra obywateli.
Ciebie prosimy...

3. Za chorych i niepełnosprawnych, aby nigdy nie czuli się opuszczeni przez Boga w swoim cierpieniu.
Ciebie prosimy...

5. Za zmarłych, aby dostąpili miłosierdzia i zostali przyjęci do Królestwa Niebieskiego.
Ciebie prosimy...

6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy nawet w trudnych momentach życia szli za Jezusem.
Ciebie prosimy...


Boże, Ty nigdy nie odrzucasz swoich dzieci. Prosimy Cię, wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy i oczyszczaj nasze serca, abyśmy mogli godnie stać przed Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.