Komentarz przed Mszą Świętą:
Wielki Post to czas pokuty oraz ciągłego powstawania z grzechów i powrotu do Boga. Nasz Pan, pełen miłosierdzia, czeka na nas i przypomina, że musimy pojednać się z Nim i Kościołem, abyśmy godnie mogli przeżywać Święta Paschalne. Eucharystia, której sprawowanie rozpoczynamy, niech nas wewnętrznie oczyści i otworzy na dar pokoju serca, który otrzymujemy w sakramencie pokuty i pojednania.

Komentarz przed Liturgią Słowa:
Prorok Jeremiasz zapowiedział Nowe Przymierze, jakie przez swoją Krew zawarł Chrystus ze wszystkimi ludźmi. Nie musimy już szukać Jego zasad daleko, bo są one wypisane w naszych sercach przez chrzest. Nakarmieni Ciałem Zbawiciela, znajdujemy siłę do posłuszeństwa Bogu na wzór Jezusa.