Komentarz przed Mszą Świętą:
Dzisiaj obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego — Święto Wcielenia Bożego Słowa. Maryja, pokorna służebnica, przyjmując Boże Słowo stała się Nową Ewą. Zjednoczmy się w rozważaniu tajemnicy zwiastowania oraz w przeżyciu Eucharystii, na której się zgromadziliśmy.

Komentarz przed Ojcze Nasz:
Za chwilę wspólnie odmówimy Modlitwę Pańską, której nauczył nas Chrystus. W skupieniu i z uwagą wypowiadajmy słowa każdej z siedmiu próśb w niej zawartych. Otwórzmy na nią serce, by móc zrozumieć. Złączmy się, jako wspólnota, na modlitwie.