Wszechmogącemu Bogu, który przez swoich proroków, zapowiedział narodziny Emmanuela z dziewicy Maryi, zanieśmy pokorne wołania:

1. Panie, przez pokorną Służebnicę Maryję, prosimy wejrzyj na Kościół Święty i jego kapłanów, aby wzrastali w świętości.
Ciebie prosimy...

2. Panie, przez pokorną Służebnicę Maryję, prosimy wejrzyj na ludzi sprawujących władzę, aby ich praca była napełniona sprawiedliwością.
Ciebie prosimy...

3. Panie, przez pokorną Służebnicę Maryję, prosimy wejrzyj na przeżywających trudności życiowe, aby w swoich cierpieniach odnaleźli nadzieję.
Ciebie prosimy…

4. Panie, przez pokorną Służebnicę Maryję, prosimy wejrzyj na nas tu zgromadzonych oraz naszą wspólnotę parafialną, abyśmy wzrastali w wierze, szczególnie w czasie Wielkiego Postu.
Ciebie prosimy...

Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych próśb i spełnij je, jeżeli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen