Do Boga, który posłał na świat Syna, aby ten mógł zbawić swój lud od jego grzechów i dać życie w obfitości, zanieśmy nasze błagania:


1. Módlmy się za cały Kościół Święty, aby radosne i pełne wiary Hosanna rozbrzmiewało zawsze poprzez świadectwo życia każdego z jego członków.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za kapłanów, aby dzięki swoim darom i talentom potrafili pomóc wiernym w odkrywaniu prawd wiary.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za państwa dotknięte epidemią, aby tajemnica paschalna: cierpienia, śmierci, a przede wszystkim zmartwychwstania, była nadzieją na lepsze życie.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za ludzi trwających w grzechu, aby mogli na nowo przeżyć sakrament pojednania i doświadczyć Bożego miłosierdzia.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za zmarłych, aby tajemnica krzyża, została spełniona również wobec nich.
Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za nas, abyśmy w pełni świadomie potrafili uczestniczyć w rozpoczynających się wydarzeniach Wielkiego Tygodnia.
Ciebie prosimy...


Boże, który do końca nas umiłowałeś, poprzez swojego Syna, raczy wysłuchać modlitw, które dzisiaj do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.