Komentarz przed Mszą Świętą:
Męka naszego Zbawiciela, która zostanie odczytana podczas dzisiejszej Liturgii Niedzieli Palmowej, jest jedną z tych chwil w roku liturgicznym, kiedy każdy z nas może zobaczyć prawdę o samym sobie. Odkryć osobistą relację z Jezusem z Nazaretu i postawić się w odpowiednim miejscu względem niej. Niech ten czas, wraz z całym rozpoczynającym się Wielkim Tygodniem, będzie momentem zatrzymania się i przeżycia kolejno poszczególnych faktów życia, śmierci, a przede wszystkim nadchodzącego zmartwychwstania naszego Pana.

Komentarz przed Liturgią Słowa:
Słowo Boże jest przewodnikiem, który nie tylko ukazuje konkretne wydarzenia sprzed setek lat, lecz realnie wprowadza nas w nie. Ze zwykłych obserwatorów, czyni uczestnikami. Wsłuchajmy się więc w nie, pełni uwagi i gotowości.