Doświadczając wielkiej miłości Boga, który pozostał z nami w sakramencie Eucharystii i widząc Jego troskę o nas, przedstawmy nasze ufne modlitwy:

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie.

1. Prosimy za Kościół Święty, który rozpoczął obchody Triduum Paschalnego, aby jego członkowie otworzyli swoje serca na łaski płynące z tajemnicy męki, śmierci oraz Zmartwychwstania.
Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie.

2. Prosimy za młodych, których powołujesz do służby w Kościele, aby chętnie i licznie odpowiadali na to wezwanie.
Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie.

3. Prosimy za cały świat, który targany jest niepokojami oraz pandemią, aby jego mieszkańcy zwrócili się ku Tobie, jedynemu Zbawicielowi.
Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie.

4. Prosimy za osoby, które nie wierzą w Twoją realną obecność pod postacią chleba i wina, aby mogły spotkać Ciebie i doświadczyć mocy Twojej miłości.
Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie.

5. Prosimy za naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata, aby otrzymali łaskę przebywania na wieki w Królestwie Niebieskim.
Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie.

6. Prosimy za nas, którzy gromadzimy się dziś w naszej świątyni, abyśmy jak najczęściej karmili się Ciałem i Krwią Chrystusa.
Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie.

Najlepszy Ojcze, Tobie powierzamy nasze ufne modlitwy wierząc, że jeżeli są zgodne z Twoją wolą, zostaną wysłuchane. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.